วิธีไปทํางานเกาหลีถูกกฎหมาย

วิธีไปทํางานเกาหลีถูกกฎหมาย

วิธีไปทำงานเกาหลีถูกกฎหมาย มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย อย่างละเอียด

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบภาษาเกาหลี 5,000-9,500
 3. สมัครสอบ  ไม่เกิน 1,000
 4. ฟังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 5. สอบภาษาเกาหลี  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 6. ฟังประกาศผลสอบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 7. สอบทักษะ  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 8. ฟังประกาศสอบทักษะ  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 9. รายงานตัวสอบผ่าน/ทำพาสปอร์ต 1,000-1,500
 10. ตรวจโรค 1,500-2,400
 11. เช็คสถานะต่างๆ  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 12. เซ็นสัญญาจ้าง  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 13. เรียนเตรียมบิน  4,500
 14. เช็ค CCID / CCVI (วีซ่า) 100
 15. จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน 12,000
 16. ตรวจโควิดแบบ PCR 2,400
 17. ไปทำงาน เตรียมเงินสำรองไป 25,000

รวมค่าใช้จ่าย *รวมเงินที่นำไปใช้ที่เกาหลีในเดือนแรกด้วย ไม่เกิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท)

1.คุณสมบัติ สำหรับผู้ที่จะสอบไปทำงานเกาหลีถูกกฎหมาย

 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18-39 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา **และตาไม่บอดสี
 3. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม
 4. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญา หรือเป็นภัยต่อสังคม
 5. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้าม เดินทางออกนอกประเทศ หรือไม่เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
 6. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด! (**วีซ่าจะไม่ออก)
 7. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วย วีซ่า E-9 หรือ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5ปี ขึ้นไป

15 โรคต้องห้าม

 1. โรคไวรัสตับอักเสสบชนิด บี
 2. โรคเลือด
 3. โรคกามโรค ได้แก่ โรคซิฟิลิส
 4. โรควัณโรค
 5. โรคเท้าช้าง
 6. กระดูกสันหลังคด, นิ้วมือนิ้วเท้าขาด, กระดูกแขนขาโก่ง
 7. โรคหัวใจทุกชนิด
 8. โรคคุดทะราด
 9. โรคเบาหวาน
 10. โรคความดันโลหิตสูง
 11. โรคไต
 12. โรคตับ
 13. โรคจิต, โรคประสาท
 14. ตาบอดสี, สายตาสั้น (ไม่เกิน 400)
 15. หูตึง

อ้างอิง โรคต้องห้าม จากสำนักงานจัดหางาน

2.เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบภาษาเกาหลี

       การเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ เลือกสถาบันที่ไดัรับการอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำสอบกับระบบ eps เลือกโรงเรียนที่ดูแลนักเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงวันบิน เพื่อให้ผู้เรียนจะไม่พลาดในขั้นตอนต่างๆ 

คอร์สเรียนภาษาเกาหลี ของเรามี  3 รูปแบบ

 1. เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ หลักสูตร 1 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำ มีเวลาเรียนเต็มที่
 2. เรียนวันอาทิตย์ หลักสูตร 4 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำและเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้
 3. เรียนออนไลน์(วีดีโอ) เวลาเรียน 60 กว่าชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประจำและไม่มีเวลาที่แน่นอน เรียนได้ทุกที่ได้ทุกเวลา และเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจนกว่าจะสอบผ่าน

ดูคอร์สเรียนเพิ่มเติม ➡ คอร์สเรียนภาษาเกาหลี

มาเรียนกับเรา ให้เราดูแลนะคะ ปรึกษาเพิ่มเติม และติดต่อได้ที่
โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอน

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี

3.การสมัครสอบ

สมัครสอบที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th/  
วิธีลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือสมัครเป็นสมาชิก คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ
1.ไฟล์ รูปถ่าย (พื้นหลังขาว รวบผมให้เห็นใบหูและไม่สวมเสื้อสีขาว)
2.ไฟล์ บัตรประชาชน
3.หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
4.เงินไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับโอนหรือสแกนจ่าย

4.ฟังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ วันเวลาสอบ  ติดตามได้ที่เพจ EpsThailand  และเว็บ HDR Korea Thailand

5.สอบภาษาเกาหลี

การสอบภาษาเกาหลีเป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาเกาหลี เมื่อทางกรมการจัดหางานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แจ้งวันที่สอบ เวลาสอบ ให้ไปสอบตามตารางที่กระทรวงแรงงานได้ประกาศไว้

สนามสอบ
สนามสอบอาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ต้องฟังประกาศจากกรมการจัดหางาน ปัจจุบันมีสนามสอบดังนี้ 

 1. สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ณ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  **กรณี กรุงเทพฯ ใช้ศูนย์สอบภายนอก (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต)
  ดูประกาศเพิ่มเติมในส่วนของสถานที่สอบได้ที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของกรมการจัดหางาน
 2. สนามทดสอบจังหวัดอุดรธานี ณ อาคารพาณิชย์เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิธีการสอบ สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์(CBT)

  – เตรียมเอกสารสมัครสอบและหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการเข้าสอบ

  – ตรวจสอบรายชื่อ วันและเวลาสอบตามประกาศที่กำหนดก่อนเข้าสอบ

  – ผู้เข้าสอบที่ไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าสอบได้

  – ห้ามนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

  – ผู้เข้าสอบต้องมาก่อนเวลาสอบ 2 ชั่วโมง เพื่อรับการชี้แจงก่อนการสอบ

6.ฟังประการผลสอบ

สามารถติดตามผลสอบได้ที่

 1. เช็คคะแนนสอบ เว็บไซต์ epstopik.hrdkorea
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เว็บไซต์ HRD Korea Thailand

7.สอบทักษะ

ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 (สอบความรู้ทางภาษา) จะเข้าระบบการทดสอบทักษะทันที โดยไม่ต้องยื่นสมัคร 

การสอบสมรรถภาพของร่างกาย : การประเมินหัวข้อการวัดแรงบีบ, แรงดึง, ตรวจวัดร่างกาย(ส่วนสูง, น้ำหนัก) และสายตาบอดสี

การสอบสัมภาษณ์ : การประเมินหัวข้อการแนะนำตัวเอง,ทัศนะคติ, การสนทนา เบื้องต้น,การปฏิบัติตามคำสั่ง,การบอกชื่อสิ่งของ, ถามตอบชื่อสิ่งของ,ความสามารถด้านการทำงาน,การสนทนาภาษาเกาหลี ฯลฯ

การทดสอบทักษะการทำงาน : การประเมินการทำงานตามหัวข้อของแต่ละประเภทงาน

 1. งานอุตสาหกรรม
  1.1 การประกอบ
       – การปักไม้ ,การคล้องห่วง, การประกอบน็อต (ขันน็อตตัวผู้กับตัวเมีย)
  1.2 การชั่งวัดตวง
       – การปักไม้ ,การคล้องห่วง, การชั่งวัดตวง
  1.3 การเชื่อมต่อ
       – การปักไม้ ,การคล้องห่วง, การเชื่อมต่อไม้ (บานพับประตู)
 2. งานเกษตร/ปศุสัตว์
  2.1 การเพราะปลูก
       – การปักไม้, การเข็นรถล้อเดียว, การต่อจิ๊กซอ
  2.1 การเลี้ยงสัตว์
       – การปักไม้, การเข็นรถล้อเดียว, การขนย้ายของ, ชั่งสิ่งของ
 3. งานก่อสร้าง
  3.1 งานไม้
       – การปักไม้, ทำชิ้นงานไม้ตามแบบ
  3.2 งานเหล็ก
       – การปักไม้, การมัดโครงเหล็ก
 4. งานประมง
  4.1 การเพราะพันธุ์
       – การปักไม้, การบรรทุกสิ่งของ, การเข็นรถล้อเดียว
  4.2 ประมงชายฝั่ง
       – การปักไม้, การบรรทุกสิ่งของ, การผูกมัดเชือก

8.ฟังประกาศผลสอบทักษะ

– เงื่อนไขระยะเวลาการสอบผ่าน : ผลการสอบใช้ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบไปจนถึง 2 ปี

*** แม้จะสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี แต่มีคุณสมบัติเพียงแค่สามารถลงทะเบียนรายชื่อคนหางาน ได้เท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี

9.รายงานตัวสอบผ่าน/ทำพาสปอร์ต

รายงานตัวสอบผ่าน / การลงทะเบียนหางาน

 

– เอกสารคำร้องสมัครงาน
– ผลการสอบผ่านการคัดเลือก
– ผลตรวจสุขภาพ
– สำเนาหนังสือเดินทาง 
       การขอหนังสือเดินทางใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะขอแบบเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 10 ปี หรือใช้หนังสือเดินทางเล่มเดิมก็ได้ แต่ควรให้อายุหนังสือเดินทางเหลือระยะเวลา ครอบคุมระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง จะได้ไม่เสียเวลาไปทำใหม่ที่เกาหลี 

          เอกสารที่ต้องใช้ ทำหนังสือเดินทาง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– รูปถ่ายสีขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน เขียนชื่อนามสุกล เลขบัตรประชาชนด้านหลังรูปถ่ายด้วย จำนวน 3 แผ่น
– ค่าธรรมเนียมการสมัคร

วิธีลงทะเบียนหางาน

– ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนหางานและเอกสารที่จำเป็นภายในระยะเวลาของการสอบภาษาเกาหลีผ่าน (2ปี)

* ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางานต้องทำหนังสือเดินทางก่อนที่จะมาลงทะเบียน (รายงานตัวหลังสอบผ่านไม่เกิน 1 เดือน)

ระยะเวลาการลงทะเบียนหางาน ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

– ให้ส่งใบลงทะเบียนและ เอกสารที่หน่วยงานที่ส่งออกภายในระยะเวลาที่สอบผ่าน (2ปี) ถ้าระยะเวลาที่สอบผ่าน (2ปี) หมดอายุลง ให้สมัครสอบภาษาเกาหลีและต้องสอบผ่าน

ระยะเวลาลงทะเบียนหางาน : 1ปี นับจากวันที่อนุมัติ
– แต่สำหรับผู้ที่สอบผ่านที่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดหลังจาก 1 ปีแล้วไม่ได้รับการจ้าง และหมดอายุลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนอีกครั้งได้

ข้อควรระวัง
– ในระบบ EPS นายจ้างจะคัดเลือกคนงานที่ต้องการจากรายชื่อคนหางาน ดังนั้นแม้ว่าจะลงทะเบียนคนหางาน ก็ไม่ได้รับรองว่าจะได้เข้าทำงานในเกาหลี 100 %

**การเช็คสถานะได้ที่ www.eps.go.kr ขั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องคอยเข้าไปดูสถานะตัวเองบ่อยๆว่าเราถูกนายจ้างเลือกหรือไม่

10.ตรวจโรค

การตรวจโรค ตรวจสุขภาพ ก่อนไปทำงานเกาหลีใต้ ต้องตรวจกับโรงพยาบาล ที่กรมการจัดหางานประกาศไว้บน เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน หรือ เพจ EPS Thailand

➡︎  ดูโรคต้องห้าม 

11.เช็คสถานะต่างๆ

เว็บไซต์ EPS.GO.KR

12.เซ็นสัญญาจ้าง

เมื่อนายจ้างส่งสัญญาจ้างงานมา สิ่งที่ผู้ที่จะเซ็นสัญญาจ้างควรพิจารณา
รายละเอียดของสัญญาจ้าง

 • ระยะเวลาของสัญญาจ้าง
 • ที่ทำงานและรายละเอียดของงาน
 • เวลาทำงาน, เวลาพัก, วันหยุด
 • เงินเดือน, และวิธีการจ่ายเงินเดือน
 • เงื่อนไขการจ้างอย่างอื่นที่กำหนดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับคนงานต่างชาติ

– ระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 เดือน คนงานอาจได้รับค่าจ้างขั้นต่ำที่หักออกไป 10 % ภายในช่วงที่ฝึกงาน (ส่วนมากไม่ค่อยมีการฝึกงาน จ่ายเต็มตั้งแต่เดือนแรก)
– สัญญาจ้างมีผลตั้งแต่วันที่คนงานต่างชาติเดินทางเข้าไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน

วิธีเซ็นสัญญาจ้าง

– สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ศูนย์ EPS ประจำประเทศไทย กระทรวงแรงงาน จะส่งสัญญาจ้างของคนงานที่ถูกนายจ้างเกาหลีเลือกมายัง โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี
– โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี อธิบายรายละเอียดของสัญญาจ้างให้กับคนงานที่จะ ไปทำงานเกาหลี กรมแรงงาน และยืนยันการเซ็นสัญญาแล้วส่งให้กับ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย กระทรวงแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโซวอน จะพานักเรียนไปเซ็นสัญญาจ้างที่กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

ข้อควรระวังในการเซ็นสัญญาจ้าง

 1. ถ้าการเซ็นสัญญาถูกยกเลิกโดยคนงานต่างชาติ การลงทะเบียนหางานจะจำกัดไว้ 1 ปี
 2. ถ้าไม่พอใจในสัญญาจ้าง ผู้หางานสามารถปฏิเสธสัญญาจ้างได้ เพียงแค่ 1 ครั้ง และถ้าปฏิเสธในครั้งที่ 2 การลงทะเบียนหางานจะถูกจำกัดไว้ 1 ปี

13.เรียนเตรียมบิน

การเรียนมเตรียมบิน อันนี้ภาคบังคับ “ไม่เรียนไม่ได้บินนะครับ” ซึ่งคอร์สอมรมเตรียมบินนี้ เฉพาะผู้ที่มีนายจ้างเลือกและกระทรวงแรงงานส่งรายชื่อมา อบรมเกี่ยวกับภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมก่อนเดินทางไปทำงานเกาหลี

14.เช็ค CID / CCVI (วีซ่า)

การเช็ค cid คือการตรวจประวัติอาชญากรรม ขั้นตอนนี้ สามารถขอตรวจในวันที่ไปรายงานตัวที่กระทรวงแรงงาน จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและดำเนินการให้ หรือสามารถขอตรวจได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสามารถยื่นตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือ สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้

cciv คือส่วนของ วีซ่าเดินทางไปทำงานเกาหลี

15.จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน

การจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน จ่ายกับทางกระทรวงในวันที่ไปเซ็นสัญญาจ้าง ทางกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานจะเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกอย่าง

16.ตรวจโควิดแบบ PCR

PCR เป็นการ Swab เพื่อเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนเข้าตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Lab) โดยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล

รอผลตรวจประมาณ 24-72 ชั่วโมง

โดยการตรวจวิธีนี้ มีความแม่นยำสูง สามารถยืนยันผลได้ทันที ในกรณีที่ผลเป็นลบ (-) หรือ Negative แต่มีความเสี่ยงสูง ควรสังเกตอาการของตนเอง หากเริ่มมีอาการแสดงให้มาตรวจซ้ำทันที

ช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อระยะเริ่มแรก สามารถตรวจพบเชื้อได้ แม้ติดเชื้อมาเพียง 3 วัน หรือมีเชื้อน้อย

17.ไปทำงาน

การไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ควรเตรียมเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เกาหลีใต้ในช่วงทำงานเดือนแรกด้วย ประมาณ 20,000-25,000 บาท เนื่องจากว่า เงินเดือนของเราจะออกตอนทำงานครบ1เดือน หรือสิ้นเดือน แล้วแต่นายจ้าง และเป็นการสำรองเผื่อเหตุจำเป็น 

เมื่อบินไปถึงเกาหลีใต้ ต้องเข้าอบรม ที่ศูนย์อบรม 3 วัน ในช่วงอบรมจะมีการอบรมการใช้ชีวิตในเกาหลี  ตรวจร่างกาย เปิดซิม เปิดบัญชีธนาคาร ประกันต่างๆ และจบอบรม ทางเจ้าหน้าที่จะพาไปพบนายจ้าง เพื่อเริ่มทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *